facebook google+ youtube

Prosperplast v akci "Green activity"

 
 STARÁME SE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Produkce, jejíž surovinou je umělá hmota (např. v podobě polypropylenu), může být i proti obecnému přesvědčení, technologií šetrnou k životnímu prostředí. Díky moderním a vysoce účinným přístrojům, úspoře energie obnovou tepla ve výrobním procesu a nízké spotřebě vody můžeme říct, že se STARÁME O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Tuto myšlenku realizujeme ve více rovinách. Rozšiřujeme řadu produktů ze série ECO, které produkujeme z recyklovaných komponentů. Zaměřujeme se na segment praktických výrobků, jejichž cílem je ulevovat životnímu prostředí a podporovat proekologické aktivity – konstrukčně rafinované termokompostéry a objemné barely na dešťovou vodu.
 
 Způsob balení našich výrobků (UNIPACK system – jeden ideálně zapadá do druhého) nám dovoluje redukovat náklady na logistiku a transport, což má za následek zmenšování emisí. Fungujeme v souladu se zásadou 4R (reduction – omezení množství, rozměrů a hmotosti balení; reuse – několikanásobné použití; recover – obnova; recycling – recyklace a další využití).
 green activity
Stovky nových stromů - smrky a buky začaly díky nám svůj nový, lesní život. To je efekt naší akce, která ve spolupráci s bielskou lesní správou doplnila porost v polské oblasti Skrzyczného. Věříme, že podobně jako samotná firma Prosperplast, bude i tento porost sloužit dalším generacím. Již brzy plánujeme další velkolepé akce.